Odpowiedzi

2009-11-26T20:10:25+01:00
Eva Cassidy "Autumn Leaves"

The falling leaves drift by my window
The falling leaves of red and gold
I see your lips the summer kisses
The sunburned hands I used to hold


Since you went away the days grow long
And soon I'll hear old winter's song
But I miss you most of all my darling
When autumn leaves start to fall


Since you went away the days grow long
And soon I'll hear old winter's song
But I miss you most of all my darling
When autumn leaves start to fall


I miss you most of all my darling
When autumn leaves start to fall


Spadające liście unoszą się za moim oknem
Spadające liście, czerwone i złote
Widzę Twoje usta, letnie pocałunki
Opalone ręce które trzymałam


Odkąd odszedłeś dni się wydłużają
I niedługo usłyszę starą zimową piosenkę
Ale tęsknię za Tobą najbardziej, mój kochany
Gdy jesienne liście zaczynają opadać


Odkąd odszedłeś dni się wydłużają
I niedługo usłyszę starą zimową piosenkę
Ale tęsknię za Tobą najbardziej, mój kochany
Gdy jesienne liście zaczynają opadać


Ale tęsknię za Tobą najbardziej, mój kochany
Gdy jesienne liście zaczynają opadać

2009-11-26T20:11:38+01:00
2 AM and she calls me cause I'm still awake
Can you help me unravel my latest mistake?
I don't love him, winter just wasn't my season.
Yeah we walk through the doors so accusing their eyes
Like they have any right at all to criticize
Hypocrites, you're all here for the very same reason.

Cause you can't jump the track
We're like cars on a cable
and life's like an hourglass glued to the table,
No one can find the rewind button girl
So cradle your head in your hands.
And breathe, just breathe, whoa breathe, just breathe

May he turned 21 on the base of Fort Bliss
"Just a day," he said down to the flask in his fist
Ain't been sober since maybe October of last year
Here in town you can tell he's been down for while
But my God it's so beautiful when the boy smiles
Wanna hold him maybe I'll just sing about it

Cause you can't jump the track
We're like cars on a cable
And life's like an hourglass glued to the table,
No one can find the rewind button boys so cradle your head in your hands
And breathe, just breathe, whoa breath just breathe

There's a light at each end of this tunnel
You shout cause you're just as far in as you'll ever be out
And these mistakes you've made
You'll just make them again if you'll only try turnin' around

2 AM and I'm still awake writing this song
If i get it all down on paper it's no longer inside of me
Threatening the life it belongs to.
And I feel like I'm naked in front of the crowd
Cause these words are my diary screamin' out aloud
And I know that you'll use them however you want to.

But you can't jump the track
We're like cars on a cable
And life's like an hourglass glued to the table,
No one can find the rewind button now
Sing it if you understand...yeah breathe
Just breathe, oh oh breathe, just breathe, oh breathe,
just breathe, oh breathe, just breathe

2 nad ranem i ona dzwoni do mnie, bo ja ciągle nie śpię
"Pomożesz mi rozwiązać mój ostatni problem?
Ja go nie kocham. Zima to po prostu nie był mój czas"
Yeah, przechodzimy przez drzwi, ich oskarżycielski wzrok
Jakby mieli jakiekolwiek prawo, by nas krytykować,
Hipokryci. Wszyscy jesteście tutaj z jednego powodu.

Bo nie możesz przeskoczyć trasy, jesteśmy jak samochody na linie
I życie jest jak klepsydra przyklejona do stołu
Nikt nie może znaleźć przycisku 'wstecz', dziewczyno.
Więc weź głowę w swoje ramiona i kołysz nią,
I oddychaj... po prostu oddychaj,
och, oddychaj, po prostu oddychaj.

W maju skończył 21 lat w bazie Fort Bliss
"Tylko dzień" powiedział do butelki w swojej pięści
"Nie byłem trzeźwy od może października zeszłego roku"
Tutaj w mieście możesz powiedzieć, że był na chwilę,
Ale, Mój Boże, to takie piękne kiedy chłopak się uśmiecha,
Chcę go przytulać. Może po prostu o tym zaśpiewam.

Bo nie możesz przeskoczyć trasy, jesteśmy jak samochody na linie
I życie jest jak klepsydra przyklejona do stołu
Nikt nie może znaleźć przycisku 'wstecz', chłopaki.
Więc weź głowę w swoje ramiona i kołysz nią,
I oddychaj... po prostu oddychaj,
och, oddychaj, po prostu oddychaj.

Jest światło na każdym końcu tego tunelu,
Krzyczysz, bo jesteś w nim tak daleko, jak daleko możesz być na zewnątrz
A te błędy, które popełniłaś, popełnisz je jeszcze raz
Jak tylko spróbujesz się obracać.

2 nad ranem i ja ciągle nie śpię, piszę piosenkę,
Jeśli napiszę to wszystko na papierze, nie będzie tego dłużej we mnie,
Grożąc życiu, do którego należy,
I czuję się jakbym stała naga przed tłumem,
Bo te słowa to mój pamiętnik, wykrzykuję go głośno,
I wiem teraz, że użyjesz ich, jak tylko będziesz chciał.

Bo nie możesz przeskoczyć trasy, jesteśmy jak samochody na linie
I życie jest jak klepsydra przyklejona do stołu
Nikt nie może teraz znaleźć przycisku 'wstecz',
Śpiewaj to, jeśli rozumiesz,
i oddychaj, po prostu oddychaj,
woah, oddychaj, po prostu oddychaj,
och, oddychaj, po prostu oddychaj,
och, oddychaj, po prostu oddychaj.

i to jest anna nalick breathe