Proszę o podanie linku do skanu/zdjęcia z naturalnym zapisem tego zadania na kartce (dlatego daję za zadanie 80pkt a nie np. 30)!

Zadanie:
150 cm³ 48% roztworu NaOH o gęstości 1,51 g/cm³ rozcieńczono wodą do objętości 10dm³. Obliczyć stężenie molowe tego roztworu. Masa molowa NaOH 40 g/mol.

Odpowiedź:
0,2718 mol/dm³ ; 0,2748 mol/kg

1

Odpowiedzi

2009-05-24T13:02:24+02:00