Zadanie1
Narysuj rąb, wiedząc,że jeden z jego kontów jest równy 130stopni a bok ma długość 4cm.
ZADANIE 2
Kąt ostry równoległoboku ma miarę 50 stopni a boki są długości250cm i 4m. Narysuj ten równoległobok w skali 1:100.
ZADANIE 3
Obwód rombu jest równy 10cm a jeden z jego kątów ma 40 stopni.Oblicz miary tych kątów.
ZADANIE 4
Miary dwóch kolejnych katów równoległoboku różnią sie40 stopni.Oblicz miary tych katów.
ZADANIE5
Oblicz miary katów rombu,wiedząc,że kat ostry jest pięć razy mniejsze od kata rozwartego.
ZADANIE6
Bok równoległoboku o długości 16cm stanowi dwie siudme obwodu tego równoległoboku. Oblicz sume długości dwóch kolejnych boków tego równoległoboku.
ZADANIE7
Romb o boku 12cm i równoległobok mają równe obwody. Jeden z boków równoległoboku jest o40 mm dłuższy od drugiego. Oblicz długosci bokow tego równoległoboku.

PROSZE TO PILNE!!

1

Odpowiedzi

2009-11-26T20:26:08+01:00
3. 40° 40° 140° 140°
4.110° 110° 70° 70°
5. 30° ostry i 150° rozwarty
6.28cm