Zadanie1
Narysuj rąb, wiedząc,że jeden z jego kontów jest równy 130stopni a bok ma długość 4cm.
ZADANIE 2
Kąt ostry równoległoboku ma miarę 50 stopni a boki są długości250cm i 4m. Narysuj ten równoległobok w skali 1:100.
ZADANIE 3
Obwód rombu jest równy 10cm a jeden z jego kątów ma 40 stopni.Oblicz miary tych kątów.
ZADANIE 4
Miary dwóch kolejnych katów równoległoboku różnią sie40 stopni.Oblicz miary tych katów.
ZADANIE5
Oblicz miary katów rombu,wiedząc,że kat ostry jest pięć razy mniejsze od kata rozwartego.
ZADANIE6
Bok równoległoboku o długości 16cm stanowi dwie siudme obwodu tego równoległoboku. Oblicz sume długości dwóch kolejnych boków tego równoległoboku.
ZADANIE7
Romb o boku 12cm i równoległobok mają równe obwody. Jeden z boków równoległoboku jest o40 mm dłuższy od drugiego. Oblicz długosci bokow tego równoległoboku.

PROSZE TO PILNE!!

1

Odpowiedzi

2009-11-27T13:25:07+01:00
ZADANIE 3
no 40 40 140 140
ZADANIE 4
360 - 80 = 280
280/4 = 70
70 70 110 110
ZADANIE 5
30 30 150 150
ZADANIE 6
16 16 12 12
ZADANIE7
Pr= 48cm_-kwadratowych ..
48 - 8 = 40
40/4 = 10
czyli boki mają miarę

10 10 14 14