Napisz notatkę do wiersza ,,Samotoność" Kazimiery Iłłakowiczównej według pytań:

Kto się skarży? Czyżby lalka?
A kto to jest Krzysia? Czyżby właścicielka laki?
Do kogo jest skierowana skarga? Może to
Krzysia mówi do siebie? W jakiej sytuacji?

1

Odpowiedzi

2009-11-27T13:39:20+01:00