Muszę to rozwiązać do rana.Proszę o pomoc
1. Rozwiąż równanie
a) x\3+x²=0
b) x²+6x+9=0
2. Usuń niewymierność z mianownika
a) 2+√3\√5=
b) √7+2\√3-3=
3. Oblicz
a) 3\5+2\5:0,3=
b) ³√54:³√2=
c) √1³\₄:√3¹⁵\₁₆=

2

Odpowiedzi

2009-11-26T20:25:53+01:00
1.
a) x/3+x²=0
x+3x²=0
x(1+3x)=0
x=0 ∨ x=-⅓

b)x²+6x+9=0
(x+3)²=0
x=-3

2.
a)2+√3/√5=(2+√3)*√5 / 5

b)√7+2 / √3-3 = (√7+2)*(√3+3) / (√3-3)*(√3+3)= √21 + 3√7 + 2√3 + 6 / -6

3.
b)³√54 : ³√2 = ³√54:2 = ³√27 = 3

a)3/5 + 2/5 : 3/10 = 3/5 + (2/5 * 10/3) = 3/5 + 4/3 = 9/15 + 20/15 = 29/15
2009-11-26T20:42:01+01:00
1 a) x/3+x^=0/*3 ^-do potegi drugiej
3x^+x=0
delta=b^-4ac=1-4*3*0=1
pierwiastek z delty=1
x(1)=(-1+1)/6=0/6=0
x(2)=(-1-1)/6=-1/3
b) x^+6x+9=0
delta=36-4*1*9=36-36=0
pierwiastek z delty=0
x=-6/2=-3
2a) 2+pierwiatsek z 3/pierwiastek z 5=2+(pierwiatek z 3*pirwiazstek z 5)/5=2+pierwiastek z 15/5=(10+pierwiastek z 15)/5
b)pierwiastek z 7+2/(pierwiastek z 3-3)=pierwiastek z 7+[2(pierwiastek z 3-3)]/[(pierwiastek 3-3)(pierwiastek z 3+3)]=pierwiastek z 7+[2(pierwiastek z 3+3]/(3-9)=pierwiastek z 7-(pierwiastek z 3+3)/3= (3 pierwiastki z 7-pierwiastek z 3+3)/3
3a)3/5+2/5:3/10=3/5+2/5*10/3=3/5+4/3=9/15+20/15=1 cała i 14/15
b)pierwiastek trzeciego stopnia z 54: pierwiastek trzecieo stopnia z 2=pierwiastek trzeciego stopnia z 27=3
c) pierwiastek z 7/4:pierwiastek z 63/16=pierwiastek z 4/9=2/3