1.Oblicz energię kinetyczną, jaką uzyska każdy z dwóch wózków po rozprężeniu się sprężyny umieszczonej między dwoma wózkami, jeżeli energia sprężyny przy maksymalnym ściśnięciu wynosi 10J.Na jaką odległość odjadą wózki względem siebie, jeśli siły oporu ruchu na każdy wózek wynoszą 10N???
2.Oblicz energię kinetyczną motorowerzysty o masie 50kg jadącego z prędkością 36km/h i porównaj z energią kinetyczną sarny o masie 150kg biegnącej z prędkością 20m/s???
Proszę o dobre rozwiązania

1

Odpowiedzi

2009-11-27T18:50:10+01:00
Nie jestem pewien na 100% czy to dobrze, ale napisze:
2. Motorowerzysta:
72km/h = 20m/s
36km/h = "x"m/s
72x=36×20
72x=720/:2
x=10m/s

Ek=m×v²:2
Ek=50kg × (10m/s)² :2
Ek=50kg × 100m/s :2
Ek=5000:2
Ek=2500J [dżuli]

Sarna:
Ek=m×v²:2
Ek=150kg × (20m/s)² :2
Ek=150kg × 400m/s :2
Ek=60000:2
Ek=30000J [dżuli]