Odpowiedzi

2009-11-26T21:16:04+01:00
Eten
-jest gazem bezbarwnym, o słodkawym zapachu.
-Jest substancją łatwopalną.
- Rozpuszcza się bardzo dobrze w rozpuszczalnikach niepolarnych np.: arenach i alkanach.
Etyn
-kąty pomiędzy wiązaniami: 180°
-szerokie granice wybuchowości w powietrzu: 2,4% - 83% obj.
-wykazuje zazwyczaj nieprzyjemny zapach, pochodzący od zawartych w nim zanieczyszczeń (PH3) - chemicznie czysty acetylen (zwany narcylenem) nie posiada zapachu
-gęstość 0,906 - względem powietrza
Metan
-temperatura krytyczna -82,6°C pod ciśnieniem 4.6 MPa (45 atm)
-ciśnienie krytyczne 46,3 bar
-wartość opałowa 11 954 kcal/kg = 50,05 MJ/kg
-ciepło spalania 13 264 kcal/kg = 55,53 MJ/kg
12 3 12