1.Odważono po 10g azotu,dwutlenku węgla i tlenu.Który z gazów zajmie największom a który najmniejszą objętosc? Odpowiedz usasadnij.

2.
Uzupełnij słowny zapis przebiegu reakcji chemicznej oraz zaznacz: utleniacz,reduktor,utlenianie i redukcję

a) tlenek srebra (I) + .......... -------->tlenek wodoru + srebro
b) tlenek żelaza(II) + wodór -----------> .......... + ...........
c)tlenek manganu(IV) + ........ --------> ......... + tlenek węgla(IV)
Błagam pomóżcie!!!! To wszytsko warte 35 punktów

1

Odpowiedzi

2012-09-02T22:32:53+02:00

N₂:

 

22.4dm³ ---- 28g

x            ---- 10g

 

x = 8dm³

 

==================

 

CO₂:

 

22.4dm³ ----- 44g

y            ----- 10g

 

y ≈ 5.1dm³

 

==================

 

O₂:

 

22.4dm³ ------ 32g

z            ------ 10g

 

z = 7dm³

 

Odp.: Największą objętość zajmuje azot a najmniejszą dwutlenek węgla.

 

 

Zadanie 2.

 

a) tlenek srebra (I) + wodór ⇒ tlenek wodoru + srebro

utleniacz: tlenek srebra (I)

reduktor: wodór

utlenianie: wodór -> tlenek wodoru

redukcja: tlenek srebra (I) -> srebro


b) tlenek żelaza (II) + wodór ⇒ żelazo + tlenek wodoru

utleniacz: tlenek żelaza (II)

reduktor: wodór

utlenianie: wodór -> tlenek wodoru

redukcja: tlenek żelaza (II) -> żelazo


c)tlenek manganu (IV) + węgiel ⇒ mangan + tlenek węgla (IV)

utleniacz: tlenek manganu (IV)

reduktor: węgiel

utlenianie: węgiel -> tlenek węgla (IV)

redukcja: tlenek manganu (IV) -> mangan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam :)

3 4 3