Bardzo ważne przetłumaczcie na niemiecki

Moja mama to Róża. Ma 40 lat. Jest krawcową.
Mój tata to Krzysztof. Ma 43 lat. Jest monterem klimatyzacji.
Moja siostra to Weronika. Ma 8 lat.
Moja babcia to Łucja. Ma 71 lat. Jest inteligentna.
Mój dziadek to Henryk. Ma 70 lat. Jest sympatyczny

2

Odpowiedzi

2009-11-26T20:20:38+01:00
Meine Mutter das ist eine Rose. Er hat die 40 Jahre. Er ist eine Schneiderin. Mein Vater das ist Christof. Er hat die 43 Jahre. Er ist der Monteur der Klimaanlage. Meine Schwester das ist Weronika. Er hat die 8 Jahre. Meine Großmutter das Łucja. Er hat die 71 Jahre. Sie ist intelligent. Mein Großvater das ist Heinrich. Er hat die 70 Jahre. Er ist sympathisch
2009-11-26T20:22:00+01:00
Meine Mutter ist Rose. Beträgt 40 Jahre. Ist eine Näherin.
Mein Vater ist Krzysztof. Ist 43 Jahre. Monter ist die Klimaanlage.
Meine Schwester ist Veronica. Ist 8 Jahre alt
Meine Großmutter ist Lucy. Ist 71 Jahre. Ist intelligent.
Mein Großvater ist Henry. Ist 70 Jahre. Es ist schön,