Zad.1
Długość okręgu o średnicy 5 wynosi:
a) 10π
b)5π
c)24π
d)²⁵₋₄π
zad.2
Pole koła o promieniu 3 wynosi:
a)9π
b)3π
c)6π
d)36π
zad.3
Koło o polu 64 π ma średnicę długości
a)16
b)8
c)8
d)32
zad.4
Koło o obwodzie 20π cm ma pole równe:
a) 100πcm²
b)400πcm²
c)40πcm²
d)20πcm²
zad.5
Pole wycinka koła o promieniu 3cm opartego na kącie 60 stopni wynosi:
a) 4π
b)2π
c)3π
d)8π

Do tych zadań muszą byc obliczenia :):)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-26T20:32:53+01:00
Długość okręgu o średnicy 5 wynosi: L=2πr , r=1/2 x5, r=2,5 , L=2x2,5π=5π
Pole koła o promieniu 3 wynosi: p=πr² P=3²π=9π
Koło o polu 64 π ma średnicę długości P=πr², 64π=πr², 64=r², r=8, śr=2r, śr=2x8=16
Koło o obwodzie 20π cm ma pole równe: L=2πr, 2πr=20π , r=10, P=πr², P=100π
Pole wycinka koła o promieniu 3cm opartego na kącie 60 stopni wynosi: a to mi nie chce wyjść.. bo mi wychodzi po wzorach i na logikę 1,5 pi...
360:60=6, jest to 1/6 pola koła, Pk=9π, 1/6 x 9π=9/6π=1 i 1/2π
10 4 10