Prosze o rozwiazanie zad.:
Krysia wpłaciła do banku pewną kwotę na lokatę roczną oprocentowaną 4% w skali roku. Od dopisanych odsetek został pobrany podatek w wysokości 20%. jJaką kwotę wpłaciła Krysia, jeżeli po roku odebrała z banku 2580 zł.

Kwotę 12 000 zł. podzielono na dwie części. Jedną cześć wpłacono do banku A na lokatę roczną oprocentowaną 3% w skali roku. Drugą część wpłacono do banku B na lokatę roczną oprocentowaną 3,5% w skali roku. W obu bankach od odpisanych odsetek został pobrany podatek w wysokości 20%. Jaka kwotę wpłacono do banku A, jeśli po roku z obu banków odebrano łącznie 12 300 zł.?

odp.1-2500 zł.
2-9000 zł.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-26T21:15:06+01:00
Zad. 1
x - wpłacona kwota

(x *1,04 ) - x*0,04*0,20 = 2580
1,04x - 0,008x = 2580
1,032x = 2580
x = 2500


Zad. 2
Kwotę 12 000 zł. podzielono na dwie części. Jedną cześć wpłacono do banku A na lokatę roczną oprocentowaną 3% w skali roku. Drugą część wpłacono do banku B na lokatę roczną oprocentowaną 3,5% w skali roku. W obu bankach od odpisanych odsetek został pobrany podatek w wysokości 20%. Jaka kwotę wpłacono do banku A, jeśli po roku z obu banków odebrano łącznie 12 300 zł.?

x - lokata w banku A
12000 - x - lokata w banku B

x*1,03 - x*0,03*0,20 + (12000 -x)*1,035 - (12000-x)*0,035*0,2 = 12300
1,03x -0,006x + 12420 - 1,035x - 84 + 0,007x = 12300
-0,004x = -36
x = 9000

Do banku A wpłacono 9000 zł
2 5 2