1.
na seans filmowy sprzedane 280 biletów, w tym 126 ulgowych. Jaki procent sprzedanych biletów stanowiły bilety ulgowe?
2.
Rozwiąż równanie:

(x-5)/(x+3)=2/3
/- znak kreski ułakowej
3.
Prostokąty trawnik ma długość 10m. Podczas jednego okrążenia kosiarką o szer. ostrza 50cm wzdłuż brzegów trawnika, skoszona została ¼ jego powierzchni. Oblicz szerokość tego trawnika. wykonaj rysunek i zapisz obliczenia.
4.
Oblicz 50% sumy liczb x i y, jeżeli

x=(6 7/12-3 17/36)*2,7-4 1/4 ∶0,65=


y=(5 7/15-2 11/45)*3,6-3 1/6 ∶0,76=

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-26T20:44:40+01:00
A)
126/280 *100%=0,45*100%=45%

2.
(x-5)/(x+3)=2/3 /*x+3
x-5=2/3(x+3)
x-5=2/3x+2
x-2/3x=2+5
1/3x=7/*3
x=21

4.
x=(6 7/12-3 17/36)*2,7-4 1/4 ∶0,65=3,11111111* 2,7 -4 1/4 ∶0,65= 8,4-4 1/4 ∶0,65=4,15∶0,65≈6,4
x=6,4
6,4 * 50%=3,2


y=(5 7/15-2 11/45)*3,6-3 1/6 ∶0,76= 3,22222222*3,6-3 1/6 ∶0,76=11,6-3 1/6 ∶0,76≈11,1
y=11,1
11,1*50%= 5,55

jeżeli x i y trzeba zsumować to:
3,2+5,55=8,75

nie jestem pewien na 100% co do tych działań
2009-11-26T20:52:24+01:00
1.
x - procent biletów ulgowych
280 = 100%
126 = x

x=(126 × 100) ÷280
x=46%