1.Zbyszek i Natalka mają razem 200 zl oszczędności.Gdyby oszczędności Zbyszka zmalały o 30% a Natalki wzrosły o 30% wówczas Natalka miałaby o 20 zł. więcej niż Zbyszek.Ile oszczędności ma Zbyszek a ile Natalka?
2.Cena biletu wzrosła o 10%,a następnie zmalała o 10%.O ile procent i jak się zmieniła cena w stosunku do ceny pierwotnej.
**UKŁADY RÓWNAŃ!!!

3

Odpowiedzi

2009-11-26T20:34:46+01:00
X pieniadze zbyszka
200 - x pieniadze natalki

\frac {7}{10}x+ 20zł = \frac {13}{10} \ast (200-x)
x=120 zł
2009-11-26T20:38:59+01:00
Z2
10-cena biletu przykladowa

100%-100
110%-x

110*100
_____ =110 zł (cena biletu po dodwyzce)
100100%-110
90%-x

90*110
______ =99 po obince
100


99 ,100
___ * ____ = 99%
100 , 1
2009-11-26T20:47:27+01:00
200zł - razem
x - oszczędności Natalki
200-x - oszczędności Zbyszka
(200-x)-(200-x)10% - oszczędności Zbyszka gdyby zmalały
x+30%x- oszczędności Natalki gdyby wzrosły
20 - tyle Natalka miałaby więcej od Zbyszka


(x+30%x)-[(200-x)-(200-x)10%]=20
(x+0,3x)-[(200-x)-(200-x)0,1]=20
1,3x-[200-x-(20-0,1x)]=20
1,3x-(200-x-20+0,1x)=20
1,3x-(180-0,9x)=20
1,3x-180+0,9x=20
2,2x-180=20 /+180
2,2x=200 /:2,2
x=90 10/11

odp: oszczędności Natalki wynosza 90 10/11 zł, a Zbyszka 109 1/11zł.

Zadanie.2.
x - cena biletu
x+10%x=x+0,1x=1,1x - cena po podwyżce
1,1x-10%1,1x=1,1x-0,1*1,1x=1,1-0,11x=0,99x - cena po obniżce

OdP: cena zmieniła się o 1%