Wymień oznaki ożywienia gospodarczego i kulturalnego w Polsce za panowania Augusta III:

a) w zakresie zarządzania państwem - .................................,
b) na wsi - ..................................................................,
c) w handlu - ...............................................................,
d) w oświacie - ............................................................,
e) w życiu kulturalnym - ..................................................,

Jakie były negatywne skutki rządów Wettinów w Polsce?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-26T21:31:26+01:00

a) w zakresie zarządzania państwem :
- projekty reform ustrojowych proponowanych przez Konarskiego i Stanisława Leszczyńskiego, ukazanie się rozprawa Konarskiego pt.: „O skutecznym rad sposobie”, w której autor ukazał słabość Polski, przyczyny owego stanu i sposoby ratowania kraju.
- blisko 30-letni okres pokoju w państwie

b) na wsi :
- zmiany w rolnictwie – zastosowanie kos, maszyn,
- nawożenie,
- nowe gatunku roślin (ziemniaki) i zwierzą,
- wprowadzenie czynszy,

c) w handlu -
- nowe formy produkcji – zakładanie manufaktur,
- powstawanie banków

d) w oświacie :
- reforma kolegiów (szkół średnich) – nowy program nauczania (ograniczenie lekcji łaciny na rzecz języków nowożytnych, wprowadzenie nauk przyrodniczych) i wprowadzenie kształcenia obywatelskiego ( uczono odpowiedzialności za losy kraju) – założenie Collegium Nobilium przez Stanisława Konarskiego.
- założenie biblioteki przez braci Zauskich (byli biskupami) na potrzeby prac naukowych i literackich. Biblioteka liczyła ponad 300 tys. tomów i była także jedną z największych bibliotek w Europie.
- przeprowadzenie reformy szkół pijarskich przez Stanisława Konarskiego, które dzięki owej reformie osiągnęły znaczny postęp w poziomie nauczania.
- odbudowa sieci szkół parafialnych

e) w życiu kulturalnym - tego niestety nie wiem .

Negatywne skutki rządów Wettinów

- słabość armii (mała liczba)
- pogłębiająca się zależność Polski od sąsiadujących z nią mocarstw: Rosji, Austrii, Prus:
*zapewnienie wpływów rosyjskich (car Piotr I jako ambasador w sporze między królem a szlachtą) poprzez Sejm Niemy (nie dopuszczono do dyskusji posłów aby nie zerwali sejmu). Postanowienia: wprowadzenie stałego podatku na wojsko, liczbę wojska ustalono na 24tys żołnierzy, postanowiono że wojska saskie zostaną wycofane z Rzeczypospolitej aby uniemożliwić królowi rządy absolutne, zdecydowano że Polacy nie będą mieszać się do spraw saskich, a sascy urzędnicy nie będą podejmować decyzji w sprawach polskich, potwierdzono ustrój Rzeczypospolitej – liberum veto, wolna elekcji.
*1732r.- traktat „trzech czarnych orłów”. Mocarstwa miały ustalać każdorazowo kandydata na tron Polski, decyzje w sprawach Polski miały podejmować wspólnie oraz nie dopuścić do zmian ustroju Rzeczpospolitej
- zrywanie sejmów spowodowało uniemożliwienie przeprowadzenia reform w państwie
- szerzenie się korupcji – branie przez znaczących urzędników i dostojników w państwie prezentów i łapówek
- nietolerancja religijna – pozbawianie różnowierców praw politycznych
- ciemnota umysłowa – niski poziom nauczania
- upadek miast polskich
- zniszczenia wojenna w czasie wojny północnej, gdzie Polska była ostoją dla walczących ze sobą stron.
1 5 1