1)Dla jakiej liczby x podane wyrażenie nie ma żadnej wartości? Ile jest takich liczb?
a) (3x+1) : (x^2 -1)
b)5 : (x-1)^2
2)Ramiona trapezu prostokątnego mają długość 4 cm i 5 cm , a jego pole jest równe 46cm2. Oblicz obwód tego trapezu.

1

Odpowiedzi

2009-05-24T13:55:29+02:00