Odpowiedzi

2009-11-27T13:51:09+01:00
Art. 14.

1. Podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu państwowego obowiązuje zachowanie powagi i spokoju. Osoby obecne podczas publicznego wykonywania lub odtwarzania hymnu stoją w postawie wyrażającej szacunek, a ponadto mężczyźni w ubraniach cywilnych - zdejmują nakrycia głowy, zaś osoby w umundurowaniu obejmującym nakrycie głowy, nie będące w zorganizowanej grupie - oddają honory przez salutowanie. Poczty sztandarowe podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu oddają honory przez pochylenie sztandaru.
2. Przepisy wydane na podstawie ustawy określają zachowanie się osób w umundurowaniu, występujących w zorganizowanej grupie.

Art. 15.

Godło i barwy Rzeczypospolitej Polskiej są umieszczane, a hymn Rzeczypospolitej Polskiej wykonywany lub odtwarzany w sposób zapewniający im należną cześć i szacunek.


Zachowanie co do hymnu państwowego:
1.Zachowanie powagi i spokoju.
2.W przypadku mężczyzn po cywilu-zdjęcia nakrycia głowy.
3.Osoby w umundurowaniu zawierające nakrycie głowy salutują.
4.Poczty sztandarowe oddają honory poprzez pochylenie sztandaru.

Uważam, że określenie zachowania co do symboli narodowych jest słuszne. Dzięki temu każdy może odpowiednio reagować na np. hymn państwowy (zdjęciem nakrycia głowy, staniem na baczność, okazaniem powagi) i zostanie to odebrane jako postępowanie patrioty, który pielęgnuje symbole narodowe i jest dumny ze swojej ojczyzny.