ZADANIA
1. Okres połowicznego rozpadu pewnego izotopu wynosi 16 godzin. Podaj jaki procent próbki pozostanie po upływie 24 godzin? (3pkt)
2. Które z podanych niżej sformułowań jest poprawne:
1) liczba masowa węgla wynosi 12,
2) liczba masowa jednego z izotopów węgla wynosi 12,
3) liczba masowa każdego z izotopów węgla wynosi 12.
3. Podaj skład jąder atomowych izotopów : 238U i 234U

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-26T21:33:29+01:00
1. 37,5% pozostało
2. Odp. 1, 2
3. 238u to Uran ma 92 protony, 92 elektrony i 146 neutronów
234u to Tor ma 90 elektronów 90 protonów i 144 neutronu

(Nie jestem pewien czy w 3 o to ci chodziło)
1 5 1