Odpowiedzi

2009-11-26T21:18:45+01:00
W pięcdziesięciu procentach Legenda o świętym aleksym pisana jest ośmiozgłoskowcem. Autor propaguje skrajna ascezę. Święty Aleksy jest wzorem ascety: odrzuca Boga wszelkie dobra materialne, dobrowolnie decyduje się na życie w skrajnej nędzy, rezygnuje z jakichkolwiek przyjemności umartwia się, cierpi za grzechy swoje oraz innych ludzi. dzięki takiej postawie doskonali w sobie cnote i pobożność, lecz przede wszystkim uzyskuje zbawienie i zdobywa aureole świętego.
Na tej podstawie średniowiecznego ascete możemy określić jako skrajną postawe polegającą na wyrzeczeniu się wszelkich przyjemności życia i dóbr doczesnych w imię Boga. Asceta świadomie darzy do cierpienia i samozniszczenia uważając, że w ten sposób już na ziemi zapewniają sobie uzyskanie zbawienia wiecznego