Proszę o pomoc ! :) Dałabym więcej pkt ale nie mam:(

1. Podaj schemat zdań twierdzących, pytających i przeczących do nastepujacych czasów:

-present simple
-present continous
-past simple
-past continous

2. Jaka jest roznica miedzy few /a few, little/ a little?

3. Napisz kiedy używamy przednika A/AN, the, brak przednika.

4. Wybierz poprawna odpowiedz:

a) There is ..... a few/ many/ a lot of sand in the pit.

b) Im not going to spend...... few/ much/ many money in the shops.

c) David isnt a good pupil. He doesnt learn..... much/a little/ few.

d) We have got too.... little/ a few/ few hours to finisch the
difficult task in time.

e) She doesnt know..... a few/ much/ many of spanish.

f) We still need..... a little/ much/ a few volunteers to go with us.

g)You wont get..... many/ a little/ few days off, for sure.

h)The meeting was cancelled because very.... little/ a few/ few members came to take part in it

i) In the end, he told us..... many/a little/ a few about himself.

j) Take more of the syrup. It wont help if you take too..... few/ a little/ little of it.

Z Gory dziekuje za pomoc!:)

3

Odpowiedzi

2009-11-26T20:56:55+01:00
Http://www.t4tw.info/angielski/gramatyka/past-continuous.htm

ja z tąd o czasach np biore
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-26T21:08:49+01:00
1.
Present Simple
She wears a dress every day.
Does she wear a dress every day?
She doesn't wear a dress every day.

Present Continuous
They are reading a book.
Are they reading a book?
They aren't reading a book.

Past Simple
I woke up at 7 o'clock.
Did I wake up at 7 o'clock?
I didn't wake up at 7 o'clock.

Past Continuous
He was watching TV.
Was he watching TV?
He wasn't watching TV.

2. A FEW używamy z rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej, kiedy czegos jest mało ale WYSTARCZAJĄCO
FEW używamy z rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej kiedy czegoś jest ZBYT MAŁO
A LITTLE uzywamy z rzeczownikami niepoliczalnymi, kiedy czegoś jest mało, ale WYSTARCZAJĄCO.
LITTLE używamy z rzeczownikami niepoliczalnymi, kiedy czegos jest ZA MAŁO

3. A uzywamy przed rzeczownikami wymawianymi przez spółgłoske np. a book, a tea
AN uzywamy z rzeczownikami wymawianymi przez samogloske np. an elephant an hour

4.
a) a lot of
b) much
c) much
d) few
e) many
f) a few
g) many
h) few
i) a little
j) little
2009-11-26T21:09:35+01:00
1.Present Simple

Osoba+czasownik+s
np. She plays football

Pytania
Do/Does+osoba+czasownik
np. Do you go to the cinema.? Does she go to the park.?

Przeczenia.

Osoba+doesn't/don't+czasownik
np. He doesn't speak Polish.
I don'y want to eat soup.

Użycie:Do czynności powtarzających się lub stałych. Do praw fizycznych.

2. Past Simple

Osoba+druga forma czasownika lub czasownik+końcówka ed
np. He lay in the beach.
She played football.

Pytania

Did+osoba+czasownik
np. Dod you drink the coffee?

Przeczenia

osoba+didn't+czasownik
np. She didn't buy it.

Użycie: Do czynności przeszłych kiedy znamy czas ich wykonania. Do postaci lub wydarzeń historychnych

3. Present Continuous
Osoba+is/are/am+czasownik+ing
np. I am drinking.

Pytania

Is/are/am+ osoba+czasownik+ing
np. Is she running.?

Przeczenia

osoba+isn't/aren't/am not+czasownik+ing
np. He isn't watching TV.

Użycie:do czynności które dzieją się teraz. Do wyjątków od reguły. Do dokładnie zaplanowanych czynności przyszłych.

4. Past Continuous

osoba+was/were+czasownik+ing
np. I was running last Monday

Pytania
Was/were+osoba+czasownik+ing
np. Were they swimming yesterday?

Przeczenia

osoba+wasn't/weren't+czasownik+ing
np. She wasn't giving a present.

Użycie: do czynności dłuższych przerwanych przez krótszą. Gdy ktoś był w trakcie wykonywania czynności.