1. Co to jest protoewangelia?
2.Uzupełnij
Człowiek został stworzony na ............i.......... Boże ;
Mężczyza i Kobieta są.......... ............ ;
Bóg stworzył człowieka jako ............ i .........;
Człowiek otrzymał tchnienie życia czyli..............
3.Uzupełnij
Pierwsza księga ST to ........ .Rozpoczyna sie opisem .............
4.co to jest protoewangelia
5.Opisz historie Mojżesza
6.Co oznacza imie Emmanuel
7.Dlaczego proroka Izajasza św.Hieronim nazywa Ewangelistą ST.
8.Wymień proroków głównych i Większych
9.Wyjaśnij kim był prorok
10.Kto założył Rycerstwo Niepokalanej .
11.Kim był Samuel
12.Ile lat panował Dawid

Proszę o pełne odp :>

1

Odpowiedzi

2009-11-26T21:10:28+01:00
1. Powtórne przyjście Pana Jezusa na Ziemię
2....obraz i podobieństwo...
równi sobie godnością i naturą
najdoskonalsze ze swoich stworzeń
duszę nieśmiertelną
3. Księga Rodzaju
stworzenia świata
4.Powtórne przyjście Pana Jezusa na Ziemię
5. Mojżesz narodził się w żydowskiej rodzinie. Na rozkaz heroda wszystkie dzieci miały być mordowane, jednak matka Mojżesza włożyła go do kosza i puściła do rzeki. Niemowlę znalazła córka heroda. Mojżeszowi po klikudziesięciu latach objawił się Bóg w postaci płonącego krzewu. Miał wyzwolić lud żydowski i zaprowadzić ich do Ziemi Obiecanej.
6. Bóg jest z nami
7. Ponieważ opisywał wydarzenia związane z przyjściem na świat Jezusa.
8.Samuel, Natan, Eliasz, Elizeusz, Ozeasz, Joel, Amos, Abdiasz, Jonasz, Micheasz, Nahum, Habakuk, Sofoniasz, Aggeusz, Zachariasz, Malachiasz
9. osoba będąca w kontakcie z Bogiem
10. papież Benedykt XV udzielił członkom Rycerstwa Niepokalanej ustnego błogosławieństwa, a założycieli było siedmiu,organizacja powstała w 1917 z inicjatywy Ojca Maksymiliana Kolbe
11.prorok sprawujący również funkcje kapłańskie
12. 38
1 5 1