Przyporządkuj elementom odbierania wrażeń wzrokowych (oznaczonych liczbami) ich funkcje (oznaczone literami ). Następnie stwórz schemat przedstawiający proces obierania wrażeń wzrokowych przez człowieka.

1.Mózg; nerwowe A.Odbieranie bodźców świetlnych i zamienianie ich na impulsy
2.Źrenica B.Załamywanie promieni świetlnych i kierowanie ich dalej
3.Siatkówka C.Przetwarzanie impulsów nerwowych na obraz
4.Soczewka D.Przekazywanie impulsów nerwowych do mózgu
5.Nerw wzrokowy E.Wpuszczanie promienni świetlnych do oka

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-26T21:00:32+01:00
2009-11-27T00:28:26+01:00