1. Rozwiąż równanie 2-3x/1-2x = -½

2. Rozwiaz układ rówanań x + 3y=5
2x-y=3

3. rozwiaż nierówność x²+6x-7≤ 0

4. rozwiąż równanie 2x³-x²-6x+3=0

5. O funkcji liniowej f wiadomo żę f(1)=2 oraz że do wykresu tej funkcji należy punkt P=(-2,3). Wyznacz wzór funkcji f

6.Oblicz miejsca zerowe funkcji
2x+1 dla x≤0
f(x)= x+2dla x>0

7. Oblicz najmniejszą wartość funkcji kwadratowej f(x)=x²-6x+1 w przedziale <0,1>

8. Wyrażenie (3/x-3) - (x/x+1) zapisz w postaci ilorazu dwóch wielomianów

9. wyznacz równanie okręgu stycznego do osi OY którego ośrodkiem jest punkt S=(3,-5)

2

Odpowiedzi

2009-11-26T21:20:33+01:00
1.
2-3x/1-2x=-1/2 /*(1-2x)
2-3x=-1/2 * (1-2x)
2-3x=-1/2 + 1x /-1x
2-4x=-1/2 /-2
-4x =-2,5 /:(-4)
x =1,6
1 5 1
2009-11-26T21:27:14+01:00
Ad. 1. jeżeli ma to być równanie (2-3x)/(1-2x)=-(1/2) to rozwiązaniem jest x= 5/8

ad. 2. x=2 i y=1
ad. 3. nierówność spełniona dla x należących do przedziału <-7;1>
ad. 4. x=(1/2) v x=sqrt(3) v x=-sqrt(3)
ad. 5. y= -(1/3)x + (7/3)
ad. 6. y=0 dla x = -(1/2)
ad. 7. -4
ad. 8. (-x^2 + 6x + 3)/(x^2 -2x-3)
ad. 9. (x-3)^2 + (y+5)^2 = 9
1 3 1