Odpowiedzi

2009-11-26T21:01:25+01:00
- władca absolutny uważał, że jego władza pochodzi od Boga,
- w monarchii parlamentarnej ostateczny głos mieli członkowie parlamentu,
- władca absolutny miał nieograniczoną władzę i stał ponad prawem,
2009-11-26T21:03:11+01:00
W monarszy absolutnej za czasów Ludwika całkowitą władzę sprawował król..
A w Angli król także dążył do monarchi absolutnej ale mu to się nie udawało gdyż król potrzebował pieniedzy a podatki a fundusze mógł tylko urzwalic parlament .
Był parlamet krótki i długio .
w 1649 roku ścięto Karola II