Odpowiedzi

2009-11-26T21:06:54+01:00
W okresie Republiki włdza w kraju była podzielona pomiędzy lud, senat i urzędników, jednak to lud miał największą władzę. Był to skomplikowany system zebrań ludu zwanych zgromadzeniami. Natomiasł władzę administracyjna sprawował senat złożony z patrycjuszy.
2009-11-26T21:11:26+01:00
Największa władzę (prawodawczą i sądowniczą) miał lud, który tworzył się w zgromadzenia ludowe. Rodzaje zgromadzeń:
-komicja trybusowe
-komicja centurialne
-komicja kurialne

Władzę polityczną i administracyjną sprawował senat składający się z patrycjuszy.

Władzę wykonawczą sprawowali urzędnicy. Dzielili się oni na:
- konsulów
- pretorów
- cenzorów
- edylów plebejskich i kurulnych
- trybunów ludowych
- kwestów