1. Jasiu pokonał 3/11 trasy i zostało mu do przebycia o 5,5 km więcej niż przeszedł do tej pory. Jak długa była jego trasa?
2. Do pustego naczynia wlano wodę 3/5 jego pojemności, a potem dolano jeszcze 1/4 pojemności. Wówczas okazało się, że w naczyniu jest 34 litry wody. Ile litrów wody należy dolać, aby naczynie było pełne?
3. Znajdź liczbę dwucyfrową w której różnica cyfry dziesiątek i jedności wynosi 6, a cyfra jedności stanowi 1/4 cyfry dziesiątek.
4. Tata Sylwka kupując skarbonkę zapłacił 3/15 należnej kwoty. Pozostało mu do zapłacenia 1200 zł. jaka była cena skarbonki?

Poproszę z obliczeniami.

1

Odpowiedzi

2009-11-26T21:16:57+01:00
Zad 4
x-cena skarbonki
3/15*x + 1200=x
x - 3/15*x=1200
12/15*x=1200 //:(12/15)
x=1200*(15/12)
x=1500