Wykres funkcji kwadratowej f przecina oś rzędnych w punkcie (0,-3), natomiast wierzchołek paraboli ma współrzędne (2całe i 1/4, 3/8)
a) podaj wzór funkcji w postaci kanonicznej
b) wyznacz przedziały, w których funkcja f przyjmuje wartości ujemne.

1

Odpowiedzi

2009-11-26T21:47:50+01:00
A) y=-(2/3)[x-(9/4)]^2 + (3/8)
b) y<0 dla x nalezacych do przedzialu (-nsk;1,5)v(3;nsk)
gdzie nsk to nieskończoność.