BAAARDZO PILNEE

1. Oblicz stężęnie procentowe roztworu wodorotlenku sodu, o gęstości 1,22 g/cm3, którego 8,2cm3 zobojętnia 50cm3 roztworu kwasu siarkowego (Vi) o stężeniu 0,5mol/dm3.

2. Oblicz jaka objętość roztowu kwasu azotowego (V), w którym stężenie H+ wynosi 0,1 mol/dm3 jest potrzebna do zobojętnienia:
a) 50cm3 roztworu wodorotlenku sodu, w którym stężenie OH-= 1mol/dm3 (odp. 0,5dm3)
b) 50cm3 roztowru wodorotlenku wapnia, w którym stężenie jonów Oh-=2mol/dm3 (odp. 0,2dm3)

3. W jakiej objętości roztowru wodorotlenku sodu, o steżeniu 2mol/dm3 znajduje się liczba jonów OH- niezbędna do zobojętnienia jonów H+zawartych w 1dm3 roztowru kwasu siarkowego (VI), o stężeniu 0,5mol/dm3.

Dzięki za szybką odpowiedź ;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-26T21:53:40+01:00
1) 2NaOH + H2SO4 ---> Na2SO4 + 2H2O

n2=V2*c2=0,05 dm^3* 0,5 mol/dm^3=0,025
Ze stechiometrii:

2 mole zasady - 1 mol kwasu
n1 - 0,025 mol
n1=0,05 mol

Cp= n1*M/V*d, gdzie n1 to mole zasady, M to masa molowa zasady, V objetosc roztowru zasady a d to jego gęstość. po podstawieniu:

Cp= 20%
2a) Kwas azotowy (V) to elektrolit binarny więc jest stężenie jest równe stęzeniu jonów wodorowych, co uwidacznia równanie jego dysocjacji:
HNO3 ---> H+ + NO3-
Dlatego Cmkw = 0,1 mol/dm^3
Wodorotlenek sodu równiez jest binarny (posiada jedną grupe OH) dlatego Cmzas = 1 mol/dm^3. Ze stechiometrii reakcji, NaOH i HNO3 reaguja ze soba w stosunku 1:1, dlatego mole kwasu musza byc rowne molom zasady, więc:
Cmkw * Vkw = Cmzas * Vzas, z czego wychodzi Vkw=0,5 dm^3

b) wodorotlenek wapnia nie jest już binarny, bo posiada dwie reszty OH, tak wiec stezenie OH bedzie dwa razy mniejsze niz stezenie zasady. 4mol/dm^3 * 0,05 dm^3=0,1 mol/dm*3 * x. I wychodzi 2 dm^3, nie 0,2

3)H2SO4 ------> 2H+ + SO4 2-
czyli mole kwasu są dwa razy większe niż mole jonów wodorowych, z czego wynika że mamy ich 0,25 mol. Tyle samo musi być do ich zobojętnienia jonów OH-:
OH- + H+ ----> H2O
NaOH jest binarne wiec 0,25 mola musi sie znalezc w objetosci V w stezeniu 2mol/dm^3, czego wynika że V=0,125 dm^3.