zadanie 1
Iloczyn dwóch liczb różniących sie o 2 jest równy kwadratowi liczby większej.Jakie to liczbyzadanie 2
Jedem z boków trójkąta jest o 2 cm większy, a drugi o 5 cm od boku najmniejszego . Pblicz boki tego trójkąta jezeli kwadrat boku średniego jest równy iloczynowi długości boków pozostałych


Proszę pilne

3

Odpowiedzi

2009-11-26T21:18:47+01:00
1 .

x - większa liczba

x * (x - 2) = x²
x² - 2x = x²
-2x = 0
x = 0

Te liczby to -2 i 0


2009-11-26T21:23:16+01:00
Zad1:
a=a
b=a+2 <--o 2 większy
a*b=b²
a*(a+2)=(a+2)²
a²+2a=a²+4a+4
-2a=4
a=-2
b=-2+2=0

Zad2:
mamy trójkąt o bokach a, a+2, a+5
i wiemy, że:
(a+2)²=a*(a+5)
a²+4a+4=a²+5a
-a=-4
a=4

bok a jest równy 4 więc reszta kolejno:
a+2=6
a+5=9
2009-11-26T21:27:37+01:00
Z.1
x*(x+2) = (x+2)²
x² + 2x = x² + 4x +4
4x -2x = -4
2x = -4
x = -2,
x+2 = -2 +2 = 0
Te liczby, to -2 oraz 0.
x.2
x; x +2; x +5 = długości boków tego trójkąta
( x+ 2)² = x*(x +5)
x² + 4x + 4 = x² +5x
5x - 4x = 4
x = 4
x+2 = 4 +2 = 6
x+5 = 4+5 = 9
odp.Boki tego trójkąta mają długości 4cm; 6cm; 9cm.