Prosze o wypisanie co jest chronione w kazdym z parkow. Odpowiedzi maja byc dokladnie a nie np "nie wiem" bo wtedy odznaczam to jako spam!!

Babiogórski Park Narodowy
Białowieski Park Narodowy
Biebrzański Park Narodowy
Bieszczadzki Park Narodowy
Park Narodowy Bory Tucholskie
Drawieński Park Narodowy
Gorczański Park Narodowy
Park Narodowy Gór Stołowych
Kampinoski Park Narodowy
Karkonoski Park Narodowy
Magurski Park Narodowy
Narwiański Park Narodowy
Ojcowski Park Narodowy
Pieniński Park Narodowy
Poleski Park Narodowy
Roztoczański Park Narodowy
Słowiński Park Narodowy
Świętokrzyski Park Narodowy
Tatrzański Park Narodowy
Park Narodowy Ujście Warty
Wielkopolski Park Narodowy
Wigierski Park Narodowy
Woliński Park Narodowy

1

Odpowiedzi

2009-11-26T21:37:10+01:00
1. Babiogórski – rumowiska skalne, piętrowość roślinną
2. Białowieski – naturalne lasy liściaste i mieszane, bociana czarny, żubr, tarpan.
3. Biebrzański – największy i najbardziej naturalny w Europie Środk. kompleks torfowisk.
4. Bieszczadzki - chroni najwyższe partie Bieszczadów Zach. połoniny, lasy bukowe, żbika, niedźwiedzia brunatnego.
5. „Bory Tucholskie” – równiny sandrowej, urozmaiconej przez liczne wydmy, rynny polodowcowe, jeziora wytopiskowe. bór, jeziora, bagna.
6. Drawieński – krajobraz młodoglacjalny, bór sosnowy, buczyny, dąbrowiny
7. Gorczański - lasy jodłowo-bukowe, gronostaja, jelenia karpackiego.
8. Gór Stołowych – rzeźbę gór piaskowcowych z formami skalnymi, bory świerkowe.
9. Kampinoski – zespół wydm śródlądowych porośniętych borem sosnowym i bagna.
10. Karkonoski – skałki granitowe, rumowiska skalne, piętra roślinne.
11. Magurski – fragment pierwotnej puszczy.
12. Narwiański – bagna, olsy, łęgi i rozlewiska.
13. Ojcowski – rzeźbę krasową (najlepiej zachowaną), ostańce - maczuga herkulesa.
14. Pieniński – chroni najpiękniejszy w Polsce przełom rzeczny – przełom Dunajca.
15. Poleski - jeziora krasowe, bagna, torfowiska.
16. Roztoczański – buczyny, dąbrowiny, bory jodłowe, progi na Tanwi.
17. Słowiński – ruchome wydmy, jeziora przybrzeżne, bór sosnowy i mieszany.
18.Świętokrzyski – gołoborza, bory jodłowe, jodłowo-bukowe i sosnowe.
19. Tatrzański – rzeźbę wysokogórską, piętra roślinne, kozice,
20. „Ujście Warty” –Chroni rozlewiska Warty, podmokłe łąki, unikatowa ostoja ptactwa wodnego i błotnego w Europie. Najmłodszy z parków.
21.Wielkopolski – lasy sosnowe i dąbrowy.
22.Wigierski – krajobraz młodoglacjalny Puszczy Augustowskiej, bory świerkowo-sosnowe, jeziora rynnowe, bagna
23. Woliński – wybrzeże klifowe, bory sosnowe, buczyny.
16 4 16