W trojkacie prostokątnym ABC przyprostokątne AB i AC mają długość:/AB/=2cm i /AC/=3cm. W trójkąt ten wpisano kwadrat ADEF , a nastepnie w trójkąt DBE wpisano kwadrat DGHI . Oblicz skalę podobieństwa , w którym obrazem kwadratu ADEF jest kwadrat DGHI.
Mam problem pomocy!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-26T21:39:41+01:00
W trojkacie prostokątnym ABC przyprostokątne AB i AC mają długość:/AB/=2cm i /AC/=3cm. W trójkąt ten wpisano kwadrat ADEF , a nastepnie w trójkąt DBE wpisano kwadrat DGHI . Oblicz skalę podobieństwa , w którym obrazem kwadratu ADEF jest kwadrat DGHI.
Mam problem pomocy!!!

AF=AD=x
CF=3-x
3-x/x=3/2
3x=6-2x
5x=6
x=1,2

DI=DG=y
IE=1,2-yDB=2-1,2=0,8

1,2/0,8=1,2-y/y
1,2y=0,96-0,8y
2y=0,96
y=0,48

k=1,2/0,48=120/48=20/8=5/2=2,5
19 3 19