Odpowiedzi

2009-11-27T16:24:06+01:00
1.....Metan
2....gEstość
3.....Niemetale
4proDukt
5..mEtale
6 .staL
7....dEstylacja
8......Jodyna
9....dEkantacja
10zleWka

1 Powoduję wybuchy w kopalniach, najczęstszy powód śmierci górników.
2 Właściwość substancji wyrażana w g/cm3(sześćienny[o to mi chodzi])
3 Grupa pierwiastków, do których należą m. in. siarka, fosfor, chlor
4 Substancja otrzymywana w wyniku reakcji chemicznej
5 Substancje o charakterystycznym połysku, przewodzi prąd, ciepło, mają wysoką temp. topnienia
6 Stop żelaza i innych pierwiastków, charakteryzujący się dużą wytrzymałością
7 Metoda rozdzielania cieczy mieszaniny jednorodnej, które mają różne temp. wrzenia
8 Alkoholowy roztwór jodu stosowany jako środek dezynfekujący
9 Metoda rozdzielania mieszaniny jednorodnej, polegająca na zlaniu cieczy znad osadu
10 Naczynie labolatoryjne służące do przelewania cieczy

Hasło:MENDELEJEW
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-27T17:02:53+01:00
HASŁO GŁÓWNE : Reakcje chemiczne
1.....elektRoity
2..........rEszta
3..........zAsada
4...........Korozja
5.....kwarC
6....dysocJacja
7....palonE

8..........Cu
9..........Hydrauliczna
10.......glEba
11.........Metale
12.elektroIiza
13..surowCe
14........aZot
15......miNerały
16......miEdź

1. Roztwory , które powodzą prąd elektryczny.
2. ... kwasowa - atom lub grupa atomów znajdująca się w cząsteczce kwasu .
3. Wodorotlenek dobrze rozpuszczalny w wodzie .( H2O)
4. Niszczenie metali przez czynniki środowiska
5. Inaczej Krzemionka
6. ... jonowa - rozpad cząsteczek na jony : dodatnie oraz ujemne pod wpływem wody.(H2O)
7.Wapno ... - jest to tlenek wapnia . (CaO)
8. Miedź
9. Zaprawa twardniejąca pod wpływem wody . (H2O)
10. Warstwa skorupy Ziemskiej .
11. ... szlachetne - metale mniej aktywne od wodoru
12.Pod wpływem prądu stałego przebiegają na elektrodach .
13. ... mineralne - minerał i skały wykorzystane przez człowieka.
14. N ( zapisz słownie np. O - tlen )
15. Pierwiastki chemiczne w stanie wolnym i związki chemiczne powstałe w przyrodzie.
16. Na katodzie wydziela się metaliczna ...