Przedsiębiorca chce zaciągnać kredyt w wysokości 35000zł. Bank zaproponował dwa warianty spłaty kredytu.I wariant: spłacenie całej kwoty jednorazowo za rok przy oprocentowaniu 19.2% rocznie przy kapitalizacji odsetek co pół roku
IIwariant:Spłaceniekredytu w równych miesięcznych ratach w wysokości 2100 zł miesięcznie, przez okres dwóch lat. Policz, jaka kwotę spłaci przedziębiorca w każdym z dwóch wariantów.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-27T00:59:24+01:00
Przedsiębiorca chce zaciągnać kredyt w wysokości 35000zł. Bank zaproponował dwa warianty spłaty kredytu.I wariant: spłacenie całej kwoty jednorazowo za rok przy oprocentowaniu 19.2% rocznie przy kapitalizacji odsetek co pół roku
IIwariant:Spłaceniekredytu w równych miesięcznych ratach w wysokości 2100 zł miesięcznie, przez okres dwóch lat. Policz, jaka kwotę spłaci przedziębiorca w każdym z dwóch wariantów.

k=35000zł
!)
p=19,2%
K₂=35000(1+1/2*0,192)²=35000(1,096)²=35000(1,096)²=42042,56zł

!!)
rata=2100 zł *24 m-ce=50400zł

W !) wariancie lepiej.
1 4 1