1.Rezystancja zastępcza trzech oporników połączonych równolegle, z których dwa mają wartość rezystancji 8 Ω i 16 Ω, wynosi 2 Ω.Rezystancja trzeciego opornika ma wartość:
a) 24 Ω,
b) 1/5 (jedna piąta)Ω,
c) 3,2 Ω,
d) 1/2 (jedna druga)Ω.
2. Oblicz natężenie prądu wpływającego do węzła sieci, jeśli natężenie prądów wpływających z tego węzła wynoszą odpowiednio: 200mA, 5 A i 2,5 A.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-27T09:21:23+01:00
1/Rz=1/R1+1/R2+1/R3
przyjmuję R3=x
1/2=1/8+1/16+1/x
sprowadzam do wspólnego mianownika - 16*x
1/2=(2*x+x+16)/(16*x) - mnożę na krzyż
4*x+2*x+32=16*x
-10*x=-32
x=3,2
prawidłowa odpowiedź c
2)
pierwsze prawo Kirchhoffa
suma prądów dopływających równa się sumie prądów odpływających
200mA=0,2A
I=0,2+5+2,5=7,7A
2009-11-27T09:23:26+01:00
Zad.2
Z Prawa Kirchoffa
Suma pradow wplywajacych = sumie pradow wyplywajacych.
wiec chyba chodzi o natezenie wyplywajace z wezla
Dane:
I1=200mA=0,2A
I2=5A
I3=2,5A

Szukane
I4=?

I1+I2+I3
I4=0,2+5+2,5=7,7

Co do zad.1
odp C
1/R1+1/R2+1/R3= 1/Rz