A) Jakie liczby spełniają jednocześnie nierówności 5x-1<9 i -2x+4≤6
b) Jakie liczby spełniają warunek -2≤3x+7≤10?
c) Znajdź wszystkie liczby naturalne spełniające jednocześnie nierówności 1>3x-8 w mianowniku 2 oraz -2x<100?
d) Ile jest liczb całkowitych spełniających warunek -116≤4-2x≤110?

1

Odpowiedzi

2009-11-26T21:37:34+01:00
A) liczba 2
b) <-3;1> przedział obustronnie domknięty od -3 do 1
2 1 2