Do nazwy określającej metodę rozdziału dobierz odpowiedni opis .

1.roztwór
2.zawiesina
3.dekantacja
4.sedymentacja
5.sączenie
6.destylacja
7.krystalizacja

a) zlewanie cieczy znad osadu ,który opadł na dno naczynia .
b)proces rozdziału mieszanin polegający na wydzielaniu kryształów z roztworu .
c)metoda rozdziału mieszaniny cieczy polegająca na wykorzystaniu różnic w temperaturze wrzenia składników mieszaniny .
d)oddzielenie substancji stałej od cieczy za pomocą bibuły filtracyjnej .
e) jednorodna mieszanina cieczy i rozpuszczonej w niej substancji .
f)opadanie cząstek ciała stałego pod wpływem działania siły ciężkości .
g)mieszanina niejednorodna , w której substancja trudno rozpuszczalna opada po pewnym czasie na dno naczynia .

1

Odpowiedzi

2009-11-26T21:37:42+01:00