Na podstawie tekstów ewangelicznych napisz własną relację z narodzin Jezusa


Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego
Mąż Jej, Józef , który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.
Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło.
Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów».
A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka:
Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: "Bóg z nami".
Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie,
lecz nie zbliżał się do Niej, aż porodziła Syna, któremu nadał imię Jezus
Ewangelia według św. Mateusza 1, 18-25W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie.Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida ,żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą.Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie». I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania»Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: «Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił». udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane.

Ewangelia według św. Łukasza 2, 1-20


A słowo stało się ciałem I zamieszkało wśród nas , I oglądaliśmy Jego chwałę , jaką Jednorodzony otrzymuje od ojca pełen łaski i prawdy.
Ewangelia według św. Jana 1, 141

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-26T22:06:04+01:00
Po zaślubinach Maryji oraz Józefa Bóg spłynął łaskami na Maryje i stała sie ciężarna za sprawą Ducha Świętego. Józef który był człowiekiem sprawiedliwym chciał odejść od Maryji potajemnie by nie była wytykana przez ludzi palcami. Duch Święty odwiedził go w śnie i przekonał go by był dalej z Maryją.
9 Miesiąca bo zwiastowaniu wyszło rozporządzenie Cezara Augusta by przeprowadzić spis ludności. Poszedł sie również zapisać Józef do Betlejem(nazwa ta oznacza Dom Chleba) razem ze swoją małżonką Maryją. Maryja miała rodzić a miejsca były w gospodach zajęte przez ludzi którzy napłynęli z okolic by byli ujęci w spisie Cezarowym.Maryja urodziła w zwykłej stajni razem ze zwierzętami dzieląc miejsce do spania. W innym miejscu Aniołowie ukazali sie pasterzą i kazali udać sie do Maryji bo zbawiciel sie urodził. Gdy przybyli opowiedzieli o widzeniu lecz Maryja rozważała to wszystko w swoim sercu nie mówiąc nic.
1 5 1