Podczas reakcji fosforanu(V) potasu(K3PO4) z chlorkiem wapnia(CaCI2) powstaje nierozpuszczalna sól:fosforan(V) wapnia (Ca3(PO4)2) i chlorek potasu(KCI) .Oblicz ile moli chlorku wapnia należy użyć w celu otrzymania 4moli fosforanu(V)wapnia

2

Odpowiedzi

2009-11-26T21:42:57+01:00
2K3PO4 + 3CaCl2 --> Ca3(PO4)2 + 6KCl

3mole CaCl2 - 1mol Ca3(PO4)2
xmoli CaCl2 - 4mole Ca3(PO4)2
x=12moli CaCl2
2009-11-26T21:45:16+01:00

............3mole....1mol
2K₃PO₄+ 3CaCl₂-> Ca₃(PO4)₂+ 6KCl
.............x........4mole

x= 3mol*4mol/1mol
x= 12moli