Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-26T21:47:46+01:00
Oblicz średnią siłę wypadkową w lufie karabinu na pocisk wylatujący z prędkością V=800 m/s jeżeli jego masa wynosi m=5gr. długosc lufy wynosi l=64 cm

F=?
V=800 m/s
m=5gr=0,005kg
l=64 cm=0,64m

l=at²/2
F=ma
a=v/t→→t=v/a

l=at²/2→l=a(v/a)²/2→→l=a(v²/a²)/2→→l=(v²/a)/2→→l=v²/2a→→
→→a=v²/2l

F=ma
F=mv²/2l

F=0,005kg*(800 m/s )²/2*0,64m
F=0,005kg*(640000 m²/s²)/1,28m
F=3200 kg m²/s²)/1,28m
F=2500 kg m/s²
F=2500N
F=2,5kN