Zad1:Wyznacz naturalną liczbę dwucyfrową n,wiedząc,że iloraz liczby n przez sumę cyfr liczby n wynosi 7.

zad2:Wykaż,że suma kwadratów dwóch kolejnych liczb całkowitych parzystych jest liczbą podzielną przez 4.

zad3:Antykwariat zakupił dwa przedmioty za 2050zł,a na ich sprzedaży zyskał 30% tej kwoty.Za ile zł zakupił antykwariat każdy z tych przedmiotów,jeśli pierwszy dał 33,2%zysku,a drogi25%zysku.

zad4:Oblicz o ile procent mniejsze odsetki otrzyma klient po roku,jeżeli bank początkowo proponował lokatę oprocentowaną7% w skali roku,ale oprocentowanie tej lokaty obniżył o 2 punkty procentowe.

zad5:Kiedy otrzymamy większą kwotę:lokując pieniądze na 5% przez 10lat,czy lokując je na 10% przez 5lat.Zakładamy że w każdym przypadku kapitalizacja odsetek następuje co rok i oprocentowanie jest stałe w podanym okresie.Odpowiedź uzasadnij wykonując obliczenia.

1

Odpowiedzi

2009-11-26T22:04:29+01:00
Ad. 2. (2n)^2 + (2n+2)^2 = 4n^2 + 4n^2 + 4 = 8n^2 + 4
8n^2 + 4 jest podzielne przez 4 gdyż 8 jest podzielne przez 4 i dodajemy liczbe podzielna przez 4.
1 1 1