Odpowiedzi

2009-11-26T22:03:27+01:00
Hamuje rozwój wietrzenia fizycznego i chemicznego , wspomaga rozwój wietrzenia biologicznego, jej brak przyczynia się do wzrostu intensywności wietrzenia.
Na skutek wietrzenia powstaja zwietrzeliny :
-gruzowo-pyłowe(efekt wietrzenia fizycznego)
-glinisato-ilaste (efekt wietrzenia chemicznego)
2009-11-26T22:03:02+01:00
Wietrzenie fizyczne (mechaniczne)
o rozsadzanie przez rośliny
o zmiana rozmiarów przy zmianach temperatury
o wietrzenie mrozowe (rozsadzanie skał przez zamarzający lód)
o wietrzenie przez narastanie w szczelinach kryształów innych niż lód
o rozprężanie na skutek odciążenia (skała powstała na głębokości, gdzie była pod ciśnieniem, wietrzeje na powierzchni od ciśnieniem atmosferycznym)
• Wietrzenie chemiczne
Roślinność-odgrywa zasadniczą rolę w kształtowaniu pokrywy glebowej. Świat roślin i zwierząt wpływa na przebieg wietrzenia, jego rodzaj i intensywność. Obumarłe organizmy w wyniku działania różnych procesów dostarczają glebie wielu składników, które są następnie wykorzystywane przez rośliny. Pokrywa roślinna pełni także istotną funkcję ochronną w stosunku do gleb, gdyż zapobiega ona jej erozji zarówno wodnej jak i eolicznej.
Zdolność zaspokajania potrzeb pokarmowych roślin posiada gleba. Jest to cecha, która odróżnia ją od skał.
Klimat-oddziałuje na glebę w sposób bezpośredni i pośredni. Bezpośrednie oddziaływanie przejawia się m.in. niszczeniem pokrywy glebowej przez nawalne deszcze lub śniegi zalegające na stokach czy wywiewaniem drobnego materiału glebowego przez wiatr. W klimacie wilgotnym, który cechuje się przewagą opadów atmosferycznych nad parowaniem, często dochodzi do wypłukiwania określonych składników gleb. W klimacie suchym, gdzie dominuje parowanie, zachodzi przemieszczanie roztworów z dolnych poziomów gleby ku górze. Proces taki może doprowadzić do zasolenia gleb. Pośrednio warunki klimatyczne oddziałują na gleby przez świat roślin i zwierząt, rodzaj i przebieg wietrzenia, typ gospodarki wodnej czy leśnej.
Woda- jest ważnym dla życia roślin i zwierząt składnikiem gleby. Pochodzi ona przede wszystkim z opadów atmosferycznych. Składniki mineralne i organiczne gleby tworzą wraz z wodą roztwór glebowy, który jest źródłem składników pokarmowych dla roślin. Przestrzenie między cząsteczkami gleby nie wypełnione wodą zajmuje powietrze. W glebach suchych jest mało wody, natomiast dużo powietrza. Powietrze glebowe jest bogate w dwutlenek węgla i najczęściej nasycone parą wodną, zawiera zaś znacznie mniej tlenu w porównaniu z powietrzem atmosferycznym.
1 1 1