Ile w przyblizeniu energii w procesie cieplnym trzeba dostaryczc bryle o masie 100kg i temp. poczatkowej 20st.C aby ja stopic w temperatuze topnenia zelaza
temperatura topnienia zelaza:1535st.C
cieplo topnienia zelaza:270000 J/kg
cieplo wlasciwe zelaza:460 J/kg*st.C

1

Odpowiedzi

2009-11-26T22:38:47+01:00
Nie jestem pewien czy chodzi dokładnie o to, ale mogę się chyba udzielić. Podkreślam, nie jestem pewien!

Q1= Ct x m
Q1=270000 x 100 [J/kg x kg]
Q1=27000000 J

Na wyliczenie drugiej części musimy przekształcić wzór na ciepło właściwe.
Cw= Q2/m x (tk-tp) | x (m x (tk-tp))
Cw x m x (tk-tp)=Q2
Q2= 460 x 100 x 1515 [(J/kg x C) x kg x C(stopnie celcsjusza)
Q2=69690000 J

Q1 + Q2 =96690 kJ

Odp: Aby stopić tą bryłę w temperaturze topnienia żelaza 1535C potrzeba ok. 96690 kJ energii cieplnej

Pod spodem mały wykresik. W razie jakichkolwiek pytań - walić ;]