[email protected]


Zadano: 2009-03-03 19:09:13
Uzupełnij stosując notację wykładniczą
7,8 * 10 do potęgi 8 metra = .........................km
8,3 * 10 do potęgi -5 kg=................................g
4.7 * 10 do potęgi 6 m do kwadratu =......................ha=...................a
7.23 *10 do potęgi -3 cm sześciennego = .......................l

3

Odpowiedzi

2009-11-26T22:11:28+01:00
Uzupełnij stosując notację wykładniczą
7,8 * 10⁸ metra = ..7,8 * 10⁵.km
8,3 * 10 ⁻⁵ kg=.8,3 * 10 ⁻²..g
4.7 * 10⁶ m²=..4.7 * 10²ha=4.7 * 10⁴.a
7.23 *10 ⁻³cm³ = 7.23 *10 ⁻⁶l
2009-11-26T22:12:22+01:00
7,8 * 10 do potgi 5 kilometra
8,3 * 10 do potegi 8 g
4,7 * 10 do 4 ara czyli 4,7 do 2 potegi ha
7,23 litra
2009-11-26T22:17:12+01:00
7,8*10^8m=7,8*10^5
8,3*10^-5kg=8,3*10^-2g
4,7 *10^6 m²=4,7*10^2ha=4,7*10^4 a
7,23*10^-3cm³=7,23*10^0 dm³=7,23 l