Hydrostatyka

Do naczynia w kształcie walca o średnicy d = 10cm nalano wody do wysokości h = 25cm. Gęstość wody wynosi 1000 kg/m^3.
a) Obliczyć ciśnienie jakie wywiera woda na dno naczynia
b) Oblicz parcie wody na dno naczynia
c) Oblicz ciśnienie, jakie wywiera woda na ścianki boczne naczynia na 0,2 jego wysokości od dna
d) Oblicz o ile podniesie się poziom wody, jeżeli wrzucimy do niej stalową kostkę o krawędzi a = 5cm
e) Oblicz jak zmieni się ciśnienie wywierane przez wodę na dno naczynia, w miejscu gdzie kostka nie styka się z dnem
f) sześcienna kostka o boku 2cm pływa w wodzie tak, że 1 cm wystaje nad powierzchnią cieczy. Oblicz gęstość drewna z którego wykonana jest kostka
g) Z jakiego rodzaju mogła być wykonana kostka?
[ http://img510.imageshack.us/img510/26/74026876.png ]
h) Oblicz, jaką dodatkową masę należałoby położyc na kostce, aby pływała całkowicie zanurzona

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-28T18:05:51+01:00
Ciśnienie
p= 1000kg/m³ * 10N/kg * 0,25m = 2500 Pa
7 1 7