Odpowiedzi

2009-11-26T23:42:24+01:00
Do każdego z podpunktów należy zastosować ten sam wzór - na prędkość w ruchu po okręgu

v = 2πr/T
T - okres
r - promień

T = 2s
π = 3,14

a) r = 0,1m
v = 2 * 3,14 * 0,1/2 = 0,314m/s

b) 0,2m
v = 2 * 3,14 * 0,2/2 = 0,628m/s

c) 0,5m
v = 2 * 3,14 * 0,5/2 = 1,57m/s

d) 1m
v = 2 * 3,14 * 1/2 = 3,14m/s