Zadanie 1.

Zapisano kolejne wyniki, jakie się zdarzyły w 50-krotnym rzucie kostką do gry.

2 4 3 2 6 5 6 4 1 4
3 6 5 2 1 5 5 4 3 2
6 4 1 3 5 3 5 4 6 1
3 1 1 2 5 6 3 1 3 6
4 3 3 4 6 1 3 1 2 6

• Sporządź tabelę częstości.
• Narysuj diagram słupkowy.
• Sporządź procentowy wykres kołowy.
• Wyznacz medianę i dominantę otrzymanych wyników.
• Oblicz odchylenie standardowe wyników.

Zadanie 2.

Ile jest wszystkich liczb pięciocyfrowych spełniających następujący warunek:
a) wszystkie cyfry są nieparzyste;
b) wszystkie cyfry są podzielne przez 3
c) żadna cyfra w liczbie się nie powtarza.

Zadanie 3.

Rzucamy dwa razy sześcienną kostką do gry i rozpatrujemy sumę wyrzuconych oczek. Oznaczmy zdarzenia: A – otrzymany wynik jest liczbą podzielną przez 3; B – otrzymany wynik jest liczbą nie większą od 5. Uzupełnij tabelkę wyników

1 2 3 4 5 6
1 2 3
2 3 4
3 4
4
5
6

a następnie oblicz: P(A), P(B).


W załączniku dodałem pracę, prosiłbym Was o rozwiązanie tutaj i najlepiej na mój e-mial - [email protected] pozdrawiam gorąco !

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-27T17:34:02+01:00
1.
Tabela: Liczba wyrzucona (ile razy)
1 (9)
2 (6)
3 (11)
4 (8)
5 (7)
6 (9)

- Jeśli nadal nie umiesz zrobić wykresu i diagramu, napisz mi wiadomość, zedytuję posta.
- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Mediana (wartość środkowa): 3
Dominata (wartość dominująca): 11
Średnia: 3,5
Wariancja:[9(1-2,5)²+6(2-2,5)²+11(3-2,5)²+8(4-2,5)²+7(5-2,5)²+9(6-2,5)²]/50 = (20,25+1,5+2,75+18+43,75+110,25)/50 = 196,5/50 = 3,93
Odchylenie standardowe: 1,98242276


2.
Liczba może składać się tylko z cyfr 3 i 9 (nieparzyste, podzielne przez 3). Skoro żadna nie może się powtarzać - stąd wniosek, że nie istnieje taka liczba.

3.
Tabelka: http://img28.imageshack.us/img28/3497/tabc.jpg
Nie mieliśmy jeszcze Wariancji. Jednak myślę, że wyliczyłem dobrze (w Internecie znalazłem wzór)
Niestety nie rozumiem też zapisu P(A). Napisz mi wiadomość, zedytuję posta :).
1 5 1