1.Krążek hokejowy o prędkości początkowej v₁=15m/s przebył po lodzie drogę s=60m i uderzył w bandę po czasie t=6s.Z jaką prędkością krążek uderzył w bandę, jeśli jego ruch był jednostajnie opóźniony?

2.Dwa samochody: osobowy i ciężarowy wyruszają jednocześnie z tego samego miejsca, w tym samym kierunku z prędkością początkową a₁=1,4m/s², drugi z przyspieszeniem a₂=0,5m/s². Ile będzie wynosiła różnica prędkości i jaka będzie odległość między samochodami po czasie Δt=10s?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-26T23:50:49+01:00
Zad 2

a₁=1,4m/s²
a₂=0,5m/s²
Δt=10ss=?s1= 1,4 * 10 (do kwadratu) : 2 = 70


s2= 0,5 * 10 (do kwadratu) : 2 = 25

70-25= 45 [m]
1 5 1