Odpowiedzi

2013-12-24T20:13:21+01:00
Kwas azotowy(V) HNO 
* właściwości chemiczne:
- mocny kwas w roztworach wodnych, praktycznie całkowicie zdysocjowany
- bezwodny i stężony ma silne właściwości utleniające
- azeotrop
- z HCl tworzy tzw. wodę królewską
- działanie nitrujące
* właściwości fizyczne:
- bezbarwna ciecz
- temperatura wrzenia: 84 oC
- gęstość: 1,50g/cm3
*zastosowanie:
- nawozy sztuczne
- barwniki
- w chemii organicznej - z H
₂SO₄ tworzy mieszaninę nitrującą; identyfikacja białek - reakcja ksantoproteinowa


Kwas fosforowy(V) H
PO
* właściwości chemiczne
- kwas o średniej mocy
- rozpuszczalny w wodzie
* właściwości fizyczne:
- ciało stałe
- krystaliczny
- temp. topnienia 43°C
*zastosowanie:
- produkcja nawozów (przede wszystkim superfosfat)
- regulator dodawany do napojów (znajduje się w coca-coli)


Kwas azotowy(III) HNO

*właściwości
- kwas średniej mocy
- nietrwały
- ulega szybko rozkładowi podczas ogrzewania
- działa zarówno jako utleniacz i reduktor
*zastosowanie
- jego sole i estry są stosowane do konserwacji żywności
13 4 13