Odpowiedzi

2009-05-25T15:21:58+02:00
Ożywienie gospodarcze w czasach stanisławowskich

1. Zwiększenie liczby ludności w miastach
2. Większe zapotrzebowanie na żywność i produkty rolnicze za granicą.
3. Zwiększenie znaczenia pieniądza.
4. Rozwój folwarków i handlu
- Zamiana pańszczyzny na czynsz
- Wprowadzenie do uprawy ziemniaków, koniczyny, bobu i grochu.
- Użycie pługów i krytych obór.
- Zniesienie ceł wewnętrznych
- Wprowadzenie jednego cła generalnego
- Budowa nowych dróg i kanałów.
- Początek banków
5. Rozwój manufaktur
6. Rozwój hutnictwa - nowe technologie
7. Powstawanie nowych urzędów
8. Odradzanie się miast
- Czyste, brukowane ulice
- Rozbudowa stolicy i innych większych miast Polski
9. Wzrost gospodarczy br /> 10. Przeobrażenie się bogatego mieszczaństwa w burżuazję
11. Zmniejszenie znaczenia magnaterii.
12. Pogorszenie się ogólnego położenia drobnej szlachty, a wzmocnienie szlachty średniej
13. Rozwój kultury
- 1765 - założenie czasopisma "Monitor" przez króla
- 1765 - budowa Teatru Narodowego
- Powstanie Biblioteki Królewskiej
14. Rozwój szkolnictwa
- 1765 - Szkoła Rycerska
- 1773 - Komisja Edukacji Narodowej
- Mecenat nad zdolną młodzieżą - stypendia
- Szkoły dla dziewcząt
Reforma oświaty
15. Rozwój architektury
- Budowa nowych budynków - zespół pałacowo-parkowy w warszawskich Łazienkach
16. Rozwój malarstwa