Odpowiedzi

2009-11-27T16:08:49+01:00
Uzasadnij teze, że wolna elekcja spowodowała wzrost znaczenia magnaterii i osłabienie władzy królewskiej.


Odpowiedz:
Przywileje nadawane szlachcie i ustępstwa monarch na rzecz magnaterii mocno natrzarpchnęły autorytet władzy królewskiej.